Grypa

Czy na podstawie Wikipedii można przewidzieć ile osób zachoruje na grypę? Sprawdźmy!

Sezon na grypę

Parę tygodni temu opisywałem jak na Wikipedii wygląda sezon na grypę. Tym razem postarm się porównać te dane z faktycznymi zachorowaniami.

Liczbę chorych wziąłem ze strony Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, na której są udostępniane cotygodniowe meldunki o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowania na grypę. Postaram się sprawdzić przede wszystkim czy te dane są powiązane z odslonami na Wikipedii. Jeśli są, to czy na podstawie aktywności internautów można wyznaczyć liczbę nowych przypadków grypy.

Ostatnie dwa sezony wyglądają tak:

Grypa - liczba zachorowań i odsłony na Wikipedii

Już na pierwszy rzut oka widać, że te dwie zmiene są ze sobą skorelowane. Współczynnik korelacji wynosi (w zależności od tego, czy porównujemy wartości z tego samego tygodnia, czy dopuszczamy drobne przesunięcie):

 • przypadki grypy, a odsłony z tego samego tygodnia: 0.7035004
 • przypadki grypy, a odsłony +1 tydzień — 0.58454
 • przypadki grypy, a odsłony -1 tydzień — 0.7469099
 • przypadki grypy, a odsłony -2 tygodnie — 0.7125224
 • przypadki grypy, a odsłony -3 tygodnie — 0.5912433

Patrząc na powyższe współczynniki widać, że największą wartość otrzymamy, gdy porównujemy liczbę odsłon sprzed tygodnia z aktualną liczbą zachorowań. Wygląda więc na to, że odsłony na Wikipedii wyprzedzają faktyczne zachorowania o tydzień tak, jakby ludzie najpierw czytali o grypie a dopiero potem szli do lekarza.

Model

Najciekawsza wg mnie będzie próba wyznaczania liczby zachorowań na podstawie odsłon. Po kilku eksperymentach zdecydowałem się zbudować model wykorzystujący następujące zmienne (notacja R):

lm(cases.y ~  month + previous_x_1 : season)

gdzie:

 • cases.y — faktyczne zachorowania na grypę (PZH),
 • month — miesiąc (“01”-“12”),
 • previous_x_1 — liczba odsłon artykułu ‘Grypa‘ na polskiej Wikipedii w poprzednim tygodniu
 • season — zmienna kategoryczna, rozróżniająca kolejne sezony grypy

Grypa - zachorowania i model w oparciu o odsłony na Wikipedii

Widać, że model dość dobrze opisuje to zjawisko. Na danych historycznych dwa przebiegi są bardzo zbliżone.

Na zbiorze testowym średni bezwzględny błąd procentowy wyniósł ok. 17%. Taki wynik dostawałem zarówno gdy zbiór testowy był 1/10 losowo wybranych obserwacji (kross walidacja), jak i obserwacjami z ostatnich 4 miesiący.

 

Hive gotcha – schema in partitioned tables

I guess it can be a surprise for quite a few people that the schema of partitioned tables in Hive is defined also on partition level. Let’s have a look at this example.

Table schema

In Hive you can change the schema of an existing table. Let’s say you have a table:

create table sample_table (
 ts string,
 value int
) 
row format delimited fields terminated by '\t';

We will focus on the second column named value. We load few records to this table. The file looks like this:

2015-01-01 10:01:23     140.23
2015-01-01 10:01:23     70.5
2015-01-01 10:01:23     123

The second column has some decimal values, but we have defined this column as integer, so the we won’t see the decimal part:

hive> select * from sample_table;
OK
2015-01-01 10:01:23    140
2015-01-01 10:01:23    70
2015-01-01 10:01:23    123
Time taken: 0.103 seconds, Fetched: 3 row(s)

We have noticed our mistake, so let’s change the schema of the table by replacing int to decimal(10,2):

hive> alter table sample_table change value value decimal(10,2);
OK
Time taken: 0.29 seconds

Now we can see the data, as expected:

hive> select * from sample_table;                               
OK
2015-01-01 10:01:23    140.23
2015-01-01 10:01:23    70.5
2015-01-01 10:01:23    123
Time taken: 0.099 seconds, Fetched: 3 row(s)

So everything works fine, but it’s get more complicated with partitioned tables.

Partitioned tables

Let’s say our table has partitions:

create table partitioned_table(
 ts          string,
 value         int
) partitioned by ( v_part string)
row format delimited fields terminated by '\t';

Let’s load the same data as previously to partition part1:

hive -e "load data local inpath 'part1.txt' into table partitioned_table partition (v_part = 'part1');"

Selecting from the table shows int values — as previously:

hive> select * from partitioned_table;
OK
2015-01-01 10:01:23    140    part1
2015-01-01 10:01:23    70    part1
2015-01-01 10:01:23    123    part1
Time taken: 0.145 seconds, Fetched: 3 row(s)

We have noticed our mistake and we change the schema of that table:

hive> alter table partitioned_table change value value decimal(10,2);
OK
Time taken: 0.288 seconds

So far, so good:

hive> desc partitioned_table;
OK
ts                      string                                      
value                   decimal(10,2)                               
v_part                  string                                      
          
# Partition Information          
# col_name                data_type               comment             
          
v_part                  string                                      
Time taken: 0.224 seconds, Fetched: 8 row(s)

However when we select that data, we get int values again (as if the schema didn’t change):

hive> select * from partitioned_table;
OK
2015-01-01 10:01:23    140    part1
2015-01-01 10:01:23    70    part1
2015-01-01 10:01:23    123    part1
Time taken: 0.135 seconds, Fetched: 3 row(s)

Partition schema

This can be a bit counter-intuitive. The schema for partitioned table is defined also on partition level. So altering the schema will affect only newly created partitions. For existing partition old schema will be used (that one which was in use during creation of that partition).

Loading the same file to another partition will show the difference:

hive -e "load data local inpath 'part1.txt' into table partitioned_table partition (v_part = 'part2');"

And now we can see that second column (named value) in part1 partition is converted into int (part1) whereas in partition part2 is displayed with precision decimal(10,2):

hive> select * from partitioned_table;
OK
2015-01-01 10:01:23    140     part1
2015-01-01 10:01:23    70     part1
2015-01-01 10:01:23    123    part1
2015-01-01 10:01:23    140.23  part2
2015-01-01 10:01:23    70.5    part2
2015-01-01 10:01:23    123    part2
Time taken: 0.131 seconds, Fetched: 6 row(s)

It doesn’t mean that the partition schemas are totally independent. For example having string column in partition and int on table-level will cause we get NULL for all those string values that couldn’t be parsed as integers. At the beginning the values are read and interpreted according to partition schema and then they are converted according to the table schema.

How to deal with it?

In Hive 0.14 there is a way to change the partition schema:

alter table ... partition(...) change colname colname type;

I didn’t have a chance to test it, but according to documentation it should work.

I haven’t found any way to change the partition schema in releases prior to 0.14 (in particular 0.13), so it seems the only way to fix it is to recreate the table.